Thông báo

 
  • QBU START-UP WARRIOR 2017   

    QBU START-UP WARRIOR 2017

    Căn cứ Chương trình Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2017 – 2018; Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/TWHSV ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ II – 2017. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên - “QBU Start-up Warrior” lần thứ II – 2017.

    18/12/2017 15:12

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình