Giới thiệu

 
  • Sứ mạng và tầm nhìn Khoa KT-CNTT   

    Sứ mạng và tầm nhìn Khoa KT-CNTT

    Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ- ĐHQB ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình. Sứ mạng và tầm nhìn của khoa được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương phù hợp yêu cầu phát triển lực lượng lao động trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    16/03/2017 07:58

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình