Bộ môn CNTT

 
 • Bộ môn Công nghệ thông tin   

  Bộ môn Công nghệ thông tin

  Bộ môn Công Nghệ Thông Tin, thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình, được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình nhằm đáp ứng cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin trong sản xuất, đời sống và nhu cầu của thị trường lao động chuyên ngành Công nghệ thông tin trong cả nước.

  04/04/2018 15:17

 • Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý   

  Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý

  Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh để có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và hoạt động quản lý doanh nghiệp.

  04/04/2018 14:34

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình