Tin hoạt động

Thông báo xem điểm thi

1/4/2012 3:00:40 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

KHOA TỰ NHIÊN-KỸ THUẬT                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

( V/v thông báo điểm thi kết thúc học phần )

 

Thông báo!

Sau khi chấm thi kết thúc học phần Khoa TN-KT sẽ thông báo điểm thi kết thúc học phần trên trang web của Trường Đại học Quảng Bình. Các bạn sinh viên có thể xem điểm thi kết thúc học phần của mình trên trang web bằng và mọi ý kiến phản hồi của các bạn xin gửi sớm về văn phòng Khoa TN-KT để Khoa sớm xem xét và giải quyết.

Trân trọng!

Đồng Hới, ngày 04  tháng 01 năm 2012

                                                                                               

  TRƯỞNG KHOA TN-KT                                                     VĂN PHÒNG KHOA

 

 

( Đã ký )                                                                             (Đã ký )

 

TS. NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG                                                TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình