Đào tạo và NCKH

Thể lệ viết bài báo đăng kỷ yếu khoa khoa học công nghệ

12/12/2014 10:40:51 PM
Thể lệ viết bài báo đăng kỷ yếu khoa khoa học công nghệ
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình