Tin hoạt động

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 CÁC NGÀNH HỌC THUỘC KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

4/3/2015 11:08:57 AM
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 CÁC NGÀNH HỌC THUỘC KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

CÁC NGÀNH HỌC THUỘC KHOA KỸ  THUẬT – CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số 91/CV-ĐHQB ngày 22 tháng 01 năm2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

180

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

60

Kỹ thuật phần mềm

D480103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

60

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

- Toán, VẬT LÝ, Hóa học

- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

60

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

120

Công nghệ thông tin

C480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

 

Thông tin chi tiết có ở File đính kèm:
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình