Giới thiệu

Sứ mạng và tầm nhìn Khoa KT-CNTT

3/16/2017 7:58:22 AM
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ- ĐHQB ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình. Sứ mạng và tầm nhìn của khoa được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương phù hợp yêu cầu phát triển lực lượng lao động trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ TT

 

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN

 

1. Sứ mạng

   Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, trường Đại học Quảng Bình là một khoa chuyên môn đảm nhận việc đạo tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật điện - điện tử, xây dựng dân dụng, công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm; Có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh trên toàn quốc; Luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Tầm nhìn

  2.1. Tầm nhìn chiến lược

        - Khoa phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật có uy tín trong lĩnh vực tin học, điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng dân dụng của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền trung.

        - Mở rộng liên kết đào tạo với các khoa, trường, trung tâm, dự án ở trong nước và khu vực, tiến tới hội nhập và phát triển.

        - Triển khai công tác giảng dạy với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao.

        - Mở các mã ngành mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng dân dụng, kỹ thuật điện lạnh;  xây dựng mã ngành đào tạo Sau đại học về tin học.

        - Xây dựng trung tâm thực hành nghề kỹ thuật điện, điện tử phục vụ Hội thảo cho nhà trường và thực hành nghề của sinh viên.

  2.2. Tầm nhìn 2016 -2021

       Dự kiến trong những năm 2016- 2021, khoa liên kết với một số trường đại học quốc gia và khu vực khác mở các lớp đào tạo Sau đại học thuộc các nhóm ngành:Công nghệ thông tin, xây dựng dân dụng, điện tử, điện lạnh.

  2.3. Tầm nhìn 2021 -2025

   -   Khoa đào tạo cao học thuộc các nhóm ngành tin học và kỹ thuật điện- điện tử.

   -   Mở mã ngành đào tạo đại học xây dựng dân dụng và đại học xây dựng cầu đường.

   -   Mở trung tâm kiểm định chất lượng thuộc ngành xây dựng dân dụng và xây dựng cầu đường (sữ dụng hiệu quả phòng thực hành xây dựng).

                                                            

Các Tin đã đăng

  Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin 3/1/2016 3:19:31 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình