Tin hoạt động

QBU START-UP WARRIOR 2017

12/18/2017 3:12:00 PM
Căn cứ Chương trình Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2017 – 2018; Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/TWHSV ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ II – 2017. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên - “QBU Start-up Warrior” lần thứ II – 2017.

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích 

- Góp phần triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên. 

- Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên. 

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên. 

1.2. Yêu cầu 

- Cuộc thi thu hút được đông đảo sinh viên hưởng ứng, tham gia. 

- Công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo phát huy các hoạt động kết nối, hỗ trợ sinh viên trong quá trình triển khai cuộc thi. 

- Các Liên chi hội: Kinh tế - Du lịch, Nông - Lâm – Ngư, Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật Công nghệ thông tin có ít nhất 01 dự án tham gia. 

- Các Liên Chi hội còn lại khuyến khích tham gia Cuộc thi. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường Đại học Quảng Bình. Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 04 thành viên, khuyến khích nhóm có sinh viên đến từ các Khoa khác nhau). 

 

 

3.1 Nhóm ngành dự thi: Không giới hạn ngành dự thi (khuyến khích ngành Y tế - chăm sóc sức khỏe; thương mại điện tử). 

3.2 Các vòng thi: Cuộc thi gồm có 02 vòng thi, cụ thể như sau: 

 

 

III. NỘI DUNG CUỘC THI 

3.2.1. VÒNG LOẠI 

- Thời gian: Ngày 12/1/2018 

- Số lượng: không giới hạn 

- Hình thức thi: 

+ Tác giả, nhóm tác giả gửi đề xuất ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp dự thi trong đó có phần thuyết minh gửi về: Văn phòng Hội Sinh viên - Tầng 2, Nhà Câu lạc bộ Sinh viên; Điện thoại: 0987.749.213; Email: hsvdhqb@gmail.com 

+ Tác giả, nhóm tác giả trình bày trước hội đồng giám khảo về ý tưởng tối đa 10 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo tối đa 05 phút. 

+ Ban Tổ chức thẩm định, công bố kết quả các ý tưởng được lọt vào vùng chung kết trên website và Facebook Fanpage của Hội Sinh viên. 

+ Ban Tổ chức chọn 04 đội có điểm cao nhất tham gia Vòng Chung kết. Các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng được chọn bổ sung, hoàn thiện ý tưởng và gửi lại Ban Tổ chức trước 16h00 ngày 15/1/2018. 

3.2.2 VÒNG CHUNG KẾT 

- Thời gian: Ngày 16/1/2018 

- Số lượng: 04 đội (04 đội có kết quả cao nhất ở vòng loại). 

- Hình thức thi: 

+ Tác giả, nhóm tác giả trình bày trước hội đồng giám khảo về ý tưởng tối đa 10 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo tối đa 05 phút. 

+ Điểm của ý tưởng khởi nghiệp là điểm trung bình của các giám khảo. 

+ Ban Tổ chức chọn 01 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp xuất sắc nhất tham gia thi chung khảo khu vực. Các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng được chọn bổ sung, hoàn thiện ý tưởng theo yêu cầu của Ban Tổ chức để tiếp tục tham gia thi chung khảo khu vực. 

IV. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ 

- Tổ chức tọa đàm, tập huấn và quảng bá về cuộc thi và các tấm gương khởi nghiệp với sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức, các doanh nhân trong Tỉnh. Thông qua tọa đàm nhằm giới thiệu về cuộc thi và thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên. 

- Chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp. 

- Tổ chức giao lưu giữa thí sinh tham gia với các nhà tài trợ, giảng viên, doanh 

 

 

 

nhân và giải đáp các thắc mắc liên quan đến cuộc thi và các vấn đề liên quan khởi nghiệp. 

 

V. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

- Khoa Kinh tế - Du lịch 

- Trung tâm HTSV & Khởi nghiệp 

- Hội doanh nghiệp Tỉnh 

- Câu lạc bộ Khởi nghiệp Quảng Bình 

VI. GIẢI THƯỞNG 

- Giải Nhất (01 giải) bao gồm: Giấy khen, Giấy chứng nhận của Hội Sinh viên, tiền giải thưởng 1,000,000 đồng. 

- Giải Nhì (01 giải) bao gồm: Giấy khen, Giấy chứng nhận của Hội Sinh viên, tiền giải thưởng: 800,000 đồng.. 

- Giải Ba (01 giải) bao gồm: Giấy khen, Giấy chứng nhận của Hội Sinh viên và tiền giải thưởng: 600.000 đồng/giải. 

- Giải khuyến khích (01 giải) bao gồm: Giấy khen, Giấy chứng nhận của Hội Sinh viên và tiền giải thưởng: 500.000 đồng/giải. 

Ngoài ra, các ý tưởng dự thi được Ban Tổ chức giới thiệu với các doanh nghiệp đầu tư, Trung tâm hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp hỗ trợ và tư vấn triển khai thực tế đề tài phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

7.1 Hội Sinh viên Trường 

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Liên Chi hội, Chi hội tham gia cuộc thi và tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi. 

- Thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và thành lập Ban Tư vấn cho cuộc thi gồm: Giảng viên Khoa Kinh tế - Du lịch, gương thanh niên, sinh viên đã triển khai các dự án khởi nghiệp thành công; các doanh nhân thành đạt; chuyên gia kinh tế; đại diện các cơ quan, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. 

- Xây dựng fanpage cuộc thi, cung cấp hệ thống tài liệu, tin bài về gương sáng khởi nghiệp; các bài viết, bài chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp; hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ pháp lý. 

7.2 Các Liên Chi hội, Chi hội 

- Tuyên truyền rộng rãi nội dung của cuộc thi tới hội viên. 

- Liên Chi hội Khoa Kinh tế - Du lịch Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức vòng Chung kết, các buổi tọa đàm, giao lưu theo yêu cầu của Hội Sinh viên Trường. 

7.3 Khoa Kinh tế - Du lịch: Tư vấn chuyên môn, cử giảng viên tham gia các Ban của cuộc thi. 

7.4 Phòng Quản trị: bố trí cán bộ phục vụ và cho mượn cơ sở vật chất theo yêu cầu. 4 

 

VII. KINH PHÍ 

- Kinh phí của Hội Sinh viên; 

- Hỗ trợ của Nhà Trường; 

- Hỗ trợ của Đoàn Thanh niên, TT Hỗ trợ Sinh viên và Khởi nghiệp; 

- Các nhà tài trợ. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ II – 2017 (QBU Start-up Warrior 2017) của Hội Sinh viên. Ban Chấp hành Hội Sinh viên kính đề nghị Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường xét duyệt và chỉ đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện kế hoạch này./. 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình