Đào tạo và NCKH

Phân công giảng dạy năm học 2011-2012 - Bộ môn Hóa Học

2/16/2012 9:13:00 AM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

           PHÒNG ĐÀO TẠO

 

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2011 – 2012

Bộ môn: Hóa học

 

TT

Họ và tên

giảng viên

Học phần giảng dạy

KLKT

(TC)

Số tiết CT

Số tiết QC

Lớp

Học kỳ

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Vượng

Hóa vô cơ 1

3

45

49,5

ĐHSP Hóa K-52

1

 

Hóa vô cơ 2

3

45

49,5

ĐHSP Hóa K-52

2

 

Tổng

6

90

99

 

 

 

2

Nguyễn Thị Hoàn

Hóa đại cương 2

 

3

45

49,5

ĐHSP Hóa K-52

1

 

Hóa đại cương 3 (TH)

1

30

16,5

ĐHSP Hóa K-52

2

 

Tổng

4

75

66

 

 

 

3

Trần Đức Sỹ

Các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học

3

45

49,5

ĐHSP Hóa K-52

1

 

Hóa vô cơ 3 (TH)

3

90

45

ĐHSP Hóa K-52

2

 

Tổng

6

135

94,5

 

 

 

 Đồng Hới, ngày …. tháng … năm 2011

PHÒNG ĐÀO TẠO                              TRƯỞNG KHOA                               TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

           PHÒNG ĐÀO TẠO

 

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2011 – 2012

Bộ môn: Hóa học (Bổ sung K-53)

 

TT

Họ và tên

 giảng viên

Học phần giảng dạy

KLKT

(TC)

KLKT

(ĐVHT)

Số tiết CT

Số tiết QC

Lớp

Học kỳ

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Vượng

Hóa vô cơ 1

3

 

45

49,5

CĐSP Hóa – KTNN K53

2

 

Hóa vô cơ 2

3

 

45

49,5

CĐSP Hóa – KTNN K53

2

 

Hóa đại cương 1

4

 

45

49,5

ĐHSP Hóa K53

2

 

Tổng

6

 

135

148,5

 

 

 

2

Trần Đức Sỹ

Hóa phân tích

 

3

45

45

CĐ Chăn nuôi – Thú y

1

 

Hóa đại cương

4

 

60

66

CĐSP Hóa – KTNN K53

1

 

Hóa Đại cương

2

 

30

33

ĐHSP Sinh

1

 

Tổng

4

3

135

144

 

 

 

3

Nguyễn Thị Hoàn

Hóa Đại cương

2

 

30

33

CĐCNKT(Điện + G thông)

1

ghép lớp

Hóa đại cương 2

3

 

45

49,5

CĐSP Hóa - KTNN K53

1

 

Hóa đại cương 3

1

 

30

16,5

CĐSP Hóa – KTNN K53

2

Thực hành

Cơ sở hóa hữu cơ 1

3

 

45

49,5

CĐSP Hóa – KTNN K53

2

 

Tổng

11

 

150

148,5

 

 

 

 Đồng Hới, ngày …. tháng … năm 2011

            PHÒNG ĐÀO TẠO                           TRƯỞNG                               TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình