Đào tạo và NCKH

Phân công giảng dạy ĐHSP Hoá liên thông K52

2/15/2012 7:52:48 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

             KHOA TỰ NHIÊN  - KỸ THUẬT

-------------------------------------

PHÂN CÔNG DẠY ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÓA LIÊN THÔNG KHÓA 52

NĂM HỌC 2011 - 2012

BỘ MÔN HÓA HỌC

TT

HỌ TÊN

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT

KỲ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Đức Vượng

Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ

4

1

 

 Phương pháp NCKH

2

1

 

Hóa học phức chất

3

2

 

Hợp chất tự nhiên

2

2

 

TỔNG SỐ ĐVHT

11

 

 

2

Nguyễn Thị Hoàn

Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

4

1

 

PPDH Hóa học – thực hành

3

1

 

Tổng hợp hữu cơ

2

2

 

Hóa học lập thể

2

2

 

Thực tập tốt nghiệp

5

2

Hướng dẫn thực tập

TỔNG SỐ ĐVHT

11

 

 

3

Trần Đức Sỹ

Xử lý số liệu thực nghiệm

2

1

 

Phân tích trắc quang

2

1

 

Hóa keo

2

1

 

Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học

2

2

 

Phân tích sắc ký

2

2

 

TỔNG SỐ ĐVHT

10

 

 

4

Lý Thị Thu Hoài

Hóa lượng tử

3

1

 

 

 

Hóa học vô cơ

5

2

Thi TN

Hóa học hữu cơ

5

2

                                                                                                                                                                                               

Đồng hới, ngày 06  tháng 01 năm 2012

            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO           TRƯỞNG KHOA                       PHỤ TRÁCH TỔ BỘ MÔN

 

 

 

                      Trần Ngọc                              Nguyễn Đức Vượng                         Nguyễn Thị Hoàn

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình