Chuẩn đầu ra

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Đại học)

4/10/2017 4:19:05 AM
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Đại học)

 

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Information Technology

Trình độ đào tạo: Đại học

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Hệ đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin được đào tạo tại Trường Đại học Quảng Bình trong bốn năm, sinh viên tốt nghiệp ra trường được cấp bằng cử nhân.Cử nhân Công nghệ Thông tin phải đạt được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển phần mềm và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế bằng máy tính; đó là khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, triển khai ứng dụng và quản trị các dự án Công nghệ thông tin. Ngoài ra Cử nhân Công nghệ Thông tin còn có thể  thực hiện lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính, triển khai, xây dựng và quản trị hệ thống mạng máy tính.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

Cử nhân Công nghệ Thông tin được trang bị các các kiến thức cơ bản, các kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành về Công nghệ Thông tin để đảm bảo hoạt động nghề nghiệp và khả năng tự đào tạo nhằm thích ứng với sự thay đổi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

-  Kỹ năng cứng:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin và Truyền thông, các kỹ năng về phát triển phần mềm, kỹ thuật phần cứng và mạng máy tính để có thể làm các công việc như: tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, vận hành và quản lý điều hành chuyên môn về Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

-  Kỹ năng mềm:

+  Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên có kỹ năng về khảo sát và xác định yêu cầu cho hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm, hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

+ Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy độc lập và hệ thống, có khả năng tiếp cận với các kiến thức mới và kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

+  Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về cách trình các văn bản, báo cáo, kỹ năng giao tiếp với môi trường xung quanh và biết cách tập hợp theo nhóm tham gia làm việc để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

+ Làm việc nhóm: Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm bao gồm khả năng thích nghi và hoà nhập vào nhóm, phân công các thành viên làm việc theo nhóm, phối hợp các thành viên làm việc có hiệu quả, các thành viên hỗ trợ và trao đổi với nhau trong quá trình làm việc, ...

+ Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh) TOEIC 400 điểm và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

3. Yêu cầu về thái độ: 

Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có nhân cách hài hòa, có ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ cộng đồng và có sức khỏe để có thể tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.Ý thức kỷ luật cao và tác phong công nghiệp.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Cử nhân Công nghệ Thông tin có thể làm việc với vai trò là người vận hành, quản lý, tư vấn, thiết kế hay điều phối kỹ thuật tại các công ty phát triển phần mềm.

- Thiết kế và xây dựng website, gia công phần mềm tại các công ty tư vấn - thiết kế, kinh doanh dịch vụ phần mềm.

- Công ty kinh doanh và dịch vụ Tin học: Tư vấn, thiết kế, lắp đặt và giải pháp mạng, giải pháp CNTT, ...

- Công ty kinh doanh máy tính: lắp ráp, phân phối và bảo trì máy tính và các thiết bị Tin học, ...

- Làm kỹ thuật, hay quản lý về Công nghệ Thông tin tại các cơ quan HCSN, doanh nghiệp, nhà máy, trường học, viện nghiên cứu, ngân hàng, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT,...

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

Học thêm các chuyên đề về Công nghệ Thông tin để nâng cao chuyên môn. 

Học văn bằng 2 các ngành có chuyên môn gần. 

Tiếp tục học lên cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Công nghệ thông tin:

1. Có kiến thức nền và khả năng khai thác hiệu quả các thiết bị hiện đại: về hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính và đa phương tiện.

2. Có kiến thức chuyên ngành để thích ứng và làm việc tối ưu với các hệ điều hành, các ngôn ngữ lập trình khác nhau, các thiết bị, phần cứng khác nhau và công nghệ mới.

3. Có kiến thức về phân tích, nhận xét, đánh giá, luôn tìm hiểu và cải tiến kỹ thuật. Có khả năng tư duy sáng tạo với các sản phẩm Công nghệ Thông tin mới.

4. Có tư duy và khả năng tổ chức và điều hành hoạt động làm việc theo nhóm.

5. Có khả năng trình bày kết quả và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và khách hàng, có kỹ năng mềm trong hoạt động khoa học và công nghệ.

6. Có khả năng học tập và nghiên cứu để tự trang bị thêm những tri thức mới trong bối cảnh lĩnh vực Công nghệ Thông tin luôn đổi mới.

7. Có kiến thức cơ bản và khả năng hiểu biết về xã hội và môi trường.

8. Có kiến thức cơ bản trong giao tiếp tiếng Anh.

IV. CƠ HỘI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Thông tin, các cử nhân có cơ hội việc làm như sau:

1. Giảng dạy các môn về Công nghệ Thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

2. Nghiên cứu khoa học thuộc về lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các cơ quan trung ương, địa phương, các ngành, các trường Đại học và Cao đẳng,...

3. Cán bộ kỹ thuật làm việc ở bộ phận Công nghệ Thông tin và Truyền thông hoặc ứng dụng Công nghệ Thông tin của các đơn vị như hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng, giao thông, ...

4. Chuyên viên làm việc trong các công ty phát triển, sản xuất, gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.

5. Chuyên viên làm việc tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty tư vấn, giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, mạng máy tính và Internet.

 

 

QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bản

x

 

 

 

 

x

 

x

Kiến thức cơ sở ngành

x

x

x

x

 

 

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

Cứng

Tư vấn

x

x

 

 

 

 

x

 

Thiết kế

x

x

x

x

 

 

 

x

Tổ chức thi công

x

x

x

x

x

 

 

 

Vận hành

 

x

 

x

x

x

 

x

Quản lý điều hành

 

x

 

x

x

 

 

 

Mềm

Phân tích và xử lý thông tin

 

x

 

 

x

 

 

x

Giải quyết vấn đề

 

x

x

 

 

 

 

x

Giao tiếp

 

 

 

 

x

 

x

 

Làm việc theo nhóm

x

x

 

 

x

 

 

 

Ngoại ngữ

 

x

 

 

x

x

x

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhiệm

 

x

 

x

 

 

x

 

Ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp

 

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

 

STT

 

 

 

TÊN HỌC PHẦN

CHUẨN ĐẦU RA

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1       

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

2       

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

x

 

x

x

x

 

 

3       

 

Đường lối CM của

ĐCSVN

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

4       

 

Quản trị học đại cương

 

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

5       

 

Pháp luật đại cương

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

6       

 

Giải tích 1

x

 

x

 

x

 

 

 

 

7       

 

Giải tích 2

x

 

x

 

x

 

 

 

 

8       

 

Đại số tuyến tính

x

x

x

 

x

 

 

 

 

9       

 

Tập hợp và logic Toán

x

x

x

 

x

 

 

 

 

10    

 

Xác suất & thống kê toán

x

x

x

 

x

 

 

 

 

11    

 

Phương pháp tính

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

12    

 

Tin học đại cương

x

x

x

x

x

x

 

 

 

13    

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

 

x

 

x

x

x

 

14    

 

Toán rời rạc

x

x

x

 

x

 

 

 

 

15    

 

Cấu trúc dữ liệuvà giải thuật

x

x

x

x

 

x

 

 

 

16    

 

Cơ sở dữ liệu

x

x

x

 

 

x

 

 

 

17    

 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

x

x

x

x

 

x

 

 

 

18    

 

Ngôn ngữ lập trình C

x

x

x

 

x

 

 

 

 

19    

 

Kiến trúc máy tính

x

x

x

 

 

 

 

 

 

20    

 

Lập trình hướng đối tượng C++

x

x

x

x

 

 

 

 

 

21    

 

Hệ điều hành

x

x

x

x

 

 

 

 

 

KIẾN THỨC NGÀNH

22    

 

Chương trình dịch

x

x

 

x

x

x

 

 

 

23    

 

Đồ hoạ máy tính

x

x

x

x

 

 

 

 

 

24    

 

Nhận dạng và xử lý ảnh

x

x

x

x

 

 

 

 

 

25    

 

Trí tuệ nhân tạo

x

x

x

 

 

 

 

 

 

26    

 

Lập trình quản lý

x

x

x

 

x

x

 

 

 

27    

 

Vi xử lý

x

x

x

 

 

 

 

 

 

28    

 

Hợp ngữ & lập trình hệ thống

x

x

x

x

 

x

 

 

 

29    

 

Phân tích thiết kế hệ thống

x

x

x

 

 

x

 

 

 

30    

 

Hệ phân tán

x

x

x

x

 

 

 

 

 

31    

 

Công nghệ phần mềm

x

x

x

x

 

 

x

 

 

32    

 

Mạng máy tính

x

x

x

 

 

 

 

 

 

33    

 

Quản trị mạng

x

x

x

x

 

x

 

x

 

34    

 

Thiết kế và lập trình Web

x

x

x

 

 

x

 

x

 

35    

 

Lý thuyết mật mã & an toàn dữ liệu

x

x

x

x

 

 

 

 

 

36    

 

Hệ chuyên gia

x

x

x

 

x

x

 

 

 

37    

 

Bảo trì hệ thống

x

x

x

 

x

 

 

 

 

38    

 

Chuyên đề 1

x

x

x

 

 

 

 

 

 

39    

 

Chuyên đề 2

x

x

x

 

x

x

 

 

 

40    

 

Thực tập cơ sở

x

x

x

x

x

 

x

x

 

41    

 

Chuyên đề 3

x

x

x

 

x

x

 

 

 

42    

 

Chuyên đề 4

x

x

x

 

x

x

 

 

 

43    

 

Lập trình Java

x

x

x

 

x

x

 

 

 

44    

 

Lập trình Mạng

x

x

x

 

x

x

 

 

 

45    

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

x

x

x

x

x

x

x

x

 

46    

 

Thực tập cuối khóa

x

x

x

x

x

 

x

x

 

47    

 

Khóa luận TN

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

CƠ HỘI VIỆC LÀM

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

1       

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

 

 

x

x

x

 

2       

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

x

x

x

 

3       

Đường lối CM của

ĐCSVN

 

 

x

x

x

 

4       

Quản trị học đại cương

 

 

x

x

x

 

5       

Pháp luật đại cương

 

 

x

x

x

 

6       

Tiếng Anh 1

 

x

 

x

x

 

7       

Tiếng Anh 2

 

x

 

x

x

 

8       

Tiếng Anh 3

 

x

 

x

x

 

9       

Giải tích 1

 

x

x

x

 

 

10    

Giải tích 2

 

x

x

x

 

 

11    

Đại số tuyến tính

 

x

x

x

 

 

12    

Tập hợp và logic Toán

 

x

x

x

 

 

13    

Xác suất & thống kê toán

 

x

x

x

 

 

14    

Phương pháp tính

 

x

x

x

 

 

15    

Tin học đại cương

x

x

x

x

x

 

16    

Tiếng Anh chuyên ngành

x

x

x

x

x

 

17    

Toán rời rạc

 

x

x

 

 

 

18    

Cấu trúc dữ liệuvà giải thuật

x

x

x

x

 

 

19    

Cơ sở dữ liệu

x

x

x

x

 

 

20    

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

x

x

x

x

 

 

21    

Ngôn ngữ lập trình C

x

x

 

x

 

 

22    

Kiến trúc máy tính

x

x

x

 

x

 

23    

Lập trình hướng đối tượng C++

x

x

x

x

 

 

24    

Hệ điều hành

x

x

x

 

 

 

 

 

 

25    

Chương trình dịch

 

 

x

x

 

 

26    

Đồ hoạ máy tính

x

x

x

 

 

 

27    

Nhận dạng và xử lý ảnh

x

x

x

 

 

 

28    

Trí tuệ nhân tạo

x

x

x

 

 

 

29    

Lập trình quản lý

x

x

x

x

 

 

30    

Vi xử lý

 

x

x

x

 

 

31    

Hợp ngữ & lập trình hệ thống

x

x

x

x

 

 

32    

Phân tích thiết kế hệ thống

x

x

x

x

 

 

33    

Hệ phân tán

x

x

x

x

 

 

34    

Công nghệ phần mềm

x

x

x

x

 

 

35    

Mạng máy tính

x

x

x

 

x

 

36    

Quản trị mạng

x

x

x

 

x

 

37    

Thiết kế và lập trình Web

x

x

x

x

 

 

38    

Lý thuyết mật mã & an toàn dữ liệu

x

x

x

x

 

 

39    

Hệ chuyên gia

x

x

x

x

 

 

40    

Bảo trì hệ thống

 

x

x

 

x

 

41    

Chuyên đề 1

x

x

x

x

 

 

42    

Chuyên đề 2

x

x

x

x

 

 

43    

Thực tập cơ sở

x

 

x

x

x

 

44    

Chuyên đề 3

x

x

x

x

 

 

45    

Chuyên đề 4

x

x

x

x

 

 

46    

Lập trình Java

x

x

x

x

 

 

47    

Lập trình Mạng

x

x

x

x

 

 

48    

Phương pháp nghiên cứu khoa học

x

x

 

x

 

 

49    

Thực tập cuối khóa

x

 

x

x

x

 

50    

Khóa luận TN

x

x

x

x

x

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng Hới, ngày .... tháng … năm 2017

 

 

 

 

 

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

   PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình