Bộ môn CNTT

Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý

4/4/2018 2:34:07 PM
Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh để có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Tên chương trình: Hệ thống thông tin quản lý

(Management Information Systems)

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý                   Mã số: 7340405

1. Mục tiêu đào tạo

1.1.Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh để có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và hoạt động quản lý doanh nghiệp; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và tin học quản lý, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các tổ chức kinh tế-xã hội như: tham mưu tư vấn các giải pháp tin học hóa cho đơn vị, triển khai các hệ thống thông tin cho đơn vị. Những kiến thức về kinh tế và công nghệ thông tin giúp cho người học phát huy khả năng tư duy tổng hợp và có khả năng thích ứng cao, có khả năng phục vụ tốt, có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo, hoàn thiện và phát triển đáp ứng nhu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức

- Cử nhân chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại;

- Có kiến thức rộng và cập nhật về công nghệ phần cứng, phần mềm, quản trị dữ liệu, mạng và truyền thông, an toàn, bảo mật dữ liệu ứng dụng trong hệ thống thông tin;

- Có kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị vận hành các hệ thống thông tin, đặc biệt các hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý và quản trị kinh doanh;

- Khả năng thu thập có hệ thống, phân tích tìm hiểu và tổng hợp, các yêu cầu từ khách hàng sử dụng sản phẩm.

- Khả năng nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực liên quan đến hệ thống thông tin quản lý.

1.2.2. Kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc đòi hỏi xác định, phân tích, giải quyết vấn đề bằng hệ thống thông tin.

- Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ và biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

- Có kỹ năng về đánh giá các hệ thống thông tin quản lý;

- Có kỹ năng về thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin quản lý;

- Năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của ngành;

- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

1.2.3. Thái độ

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước; tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước.

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

1.2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương, tổ chức công ty thuộc mọi loại hình doanh nghiệp với các vị trí công việc liên quan đến hệ thống thông tin;

- Có thể đảm đương tốt các vị trí chuyên gia tư vấn, cán bộ phát triển, khai thác xử lý thông tin của các công ty, doanh nghiêp.

- Làm việc tại các vị trí ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, tài chính để lập kế hoạch, phân tích, xây dựng giải pháp, triển khai các HTTT phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp;

- Tham gia vào việc phân tích, thiết kế, xây dựng, vận hành và quản trị các HTTTQL, phân luồng thông tin và tối ưu hóa các HTTTQL;

- Có thể là giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, hay cán bộ nghiên cứu trong các viện, trung tâm nghiên cứu.

- Sinh viên có thể học thêm các chuyên đề về hệ thống thông tin quản lý, nghiệp vụ quản lý và kính tế, công nghệ mới để nâng cao chuyên môn; Học văn bằng 2 các ngành có chuyên môn gần và có khả năng tiếp tục học lên cao học chuyên ngành.

1.2.5. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học:

- Tiếng Anh: Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.

- Công nghệ thông tin: Có chứng chỉ trình độ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Quảng Bình cấp.

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình hoặc tín chỉ): 127 TC, chưa kể các học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất có chứng chỉ riêng.

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định về tuyển sinh Cao Đẳng, Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khối tuyển sinh: theo đề án đăng ký tuyển sinh.

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình