Đào tạo và NCKH

Đề tài cấp tỉnh:“Nghiên cứu ứng dụng màng chuyển hóa ánh sáng chứa phức chất (phen)2Eu1-xYx(NO3)3 phục vụ nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình”

2/16/2012 8:28:26 AM

         Do nội dung của đề tài rất lớn không thể đưa lên trang Web được nên khoa chỉ đưa một số hình ảnh thành quả của đề tài:

Một số hình ảnh từ thành quả nghiên cứu của đề tài

DSC01359.JPG

Hoa màu trồng trong nhà màng chuyển hóa ánh sáng có chứa phức chất

DSC01416.JPG

Cà chua và Ớt trồng trong nhà màng chuyển hóa ánh sáng có chứa phức chất

DSC01305.JPG

Rau cải trồng trong nhà màng chuyển hóa ánh sáng có chứa phức chất

DSC01536.JPG

Cà chua sắp đến vụ thu hoạch

DSC01532.JPG

Cà chua sau khi thu hoạch

DSC01557.JPG

Ớt sắp đến vụ thu hoạch

DSC01567.JPG

Ớt sau khi thu hoạch

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình