Tin hoạt động

Đại hội Chi bộ khoa Kỹ thuật - Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2017

3/8/2015 9:25:56 PM
Đại hội Chi bộ khoa Kỹ thuật - Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Sáng ngày 5/3/2015, Chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2017 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm điểm cấp ủy với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.

Đoàn chủ tịch

Đại hội có nhiệm vụ bầu Cấp ủy nhiệm kỳ tới tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Sau thời gian làm việc nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 với 03 Đồng chí:

1.     Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Chi Bộ

2.     Đ/c Phạm Xuân Hậu – Phó Bí thư Chi Bộ

3.     Đ/c Lê Minh Thắng - Ủy viên

Một số hình ảnh Đại hội:

Văn nghệ chào mừng

Đ/c Nguyễn Đức Vượng trình bày báo cáo chính trị và kiểm điểm Cấp ủy nhiệm  kỳ cũ


PGS. TS Hoàng Dương Hùng - Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đ/c Lê Minh Thắng trình bày tham luận


Bầu cử


Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 -2017 ra mắt Đại hội


Chi bộ chụp ảnh lưu niệmĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình