Đào tạo và NCKH

Hội thảo: “Nâng cao chất lượng giảng dạy”

3/19/2014 10:35:09 AM
Hội thảo: “Nâng cao chất lượng giảng dạy”
Video Hội thảo: “Nâng cao chất lượng giảng dạy”
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình