Đào tạo và NCKH

Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Kỹ thuật - Công nghệ

12/11/2014 9:25:56 AM
Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Kỹ thuật - Công nghệ

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1.  

PGS.TS Nguyễn Đức Vượng

Chủ tịch

Khoa KTCN

2.  

ThS Hoàng Văn Thành

Thư ký

Khoa KTCN

3.  

PGS. TS Hoàng Dương Hùng

ủy viên

Hiệu trưởng Nhà trường

4.  

TS Phạm Xuân Hậu

ủy viên

Khoa KTCN

5.  

Lê Thanh Bình

ủy viên

Trưởng Ban QLDA

6.  

ThS. Phạm Văn Dũng

ủy viên

Trưởng BM Kỹ thuật

7.  

ThS. Lê Minh Thắng

ủy viên

Trưởng BM CNTT

8.  

Nguyễn Đại Lợi

ủy viên

Giám đốc CT TVXD Trường Sơn

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình