Bộ môn Kỹ thuật

Giới thiệu về bộ môn Kỹ Thuật của trường Đại học Quảng Bình

4/23/2018 4:22:30 PM

   

Bộ môn Kỹ thuật, thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình, được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình nhằm đáp ứng cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật giao thông trong sản xuất, đời sống và nhu cầu của thị trường lao động trong cả nước.

 

Nhân sự của Bộ môn gồm 6 iảng viên, trong đó có 1 giảng viên có trình độ PGS,  01giảng viên đang làm nghiên cứu sinh, 03 giảng viên là thạc sỹ và 01 cán bộ phụ trách thực hành, thực tập. Nhân sự hiện tại của Bộ môn bao gồm:

STT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

1

Phạm Văn Dũng

ThS

Q. Trưởng bộ môn

2

Hoàng Dương Hùng

NGUT.PGS.TS

Hiệu trưởng

3

Trần Quốc Phong

NCS

Giảng viên

4

Đoàn Cường Quốc

ThS

Giảng viên

5

Phạm Nam Giang

ThS

Giảng viên

6

Lương Duy Minh

CN

CB phụ trách thực hành

 

Nhiệm vụ của Bộ môn là đào tạo Kỹ sự trình độ đại học chuyên ngành: Kỹ thuật điện - điện tử và trình độ cao đẳng cho 03 chuyên ngành Kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật cầu đường.

Tầm nhìn Bộ môn phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật có uy tín trong lĩnh vực điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng dân dụng của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền trung. Các giảng viên và sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tham gia vào các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực điện, điện tử, xây dựng và giao thông trong cả nước.

Về đào tạo: Mục tiêu đào tạo là cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để đảm nhận các vị trí nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực Điện - Điện tử, xây dựng và giao thông đáp ứng nhu cầu vê nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực và trong cả nước.

Về nghiên cứu khoa học: hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn tập trung vào các lĩnh vực chính: Năng lượng tái tạo(Các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió); Điều khiển các hệ thống thông minh; Hệ thống điện cho nhà máy, khu dân cư, đô thi và tòa nhà thông minh.

Chúng tôi luôn hoan nghênh và trân trọng sự hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước nhằm gia tăng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện - điện tử. Chúng tôi sẳn sàng thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn, thiết kế và xây dựng ..... 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

ThS. Phạm Văn Dũng - Trưởng bộ môn Kỹ thuật, Trường Đại học Quảng Bình

Email: tvhtqb@gmail.com; dungpv@quangbinhuni.edu.vn

Điện thoai: 0986588807

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình