Chương trình Học bổng

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG HAPPEL NĂM HỌC 2014 - 2015

12/11/2014 6:10:57 PM
DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG HAPPEL NĂM HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ ĐỀ NGHỊ

XÉTHỌC BỔNG HAPPEL

STT

Họ và tên

Quê quán

Lớp

1.  

Đặng Thị Thùy Trang

Đức Ninh – Đồng Hới

ĐH CNTT K56

2.  

Đỗ Mạnh Tuấn

Trung Trạch – Bố Trạch

ĐH Điện, Điện tử K56

3.  

Nguyễn Hữu Tuấn

Cao Quảng – Tuyên Hóa

ĐH Điện, Điện tử K56

4.  

Nguyễn Hữu Khang

Mỹ Thủy – Lệ Thủy

ĐH Điện, Điện tử K56

5.  

Phạm Hồng Quân

Đức Ninh – Đồng Hới

ĐH Điện, Điện tử K56

6.  

Trần Mạnh Đình

An Thủy – Lệ Thủy

ĐH CNTT K56

7.  

Mai Phương Lâm

Bắc Lý – Đồng Hới

ĐH Điện, Điện tử K56

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình