Đào tạo và NCKH

Công tác NCKH năm 2014 - 2015

12/11/2014 9:27:04 AM
Công tác NCKH năm 2014 - 2015

- Thành lập các nhóm nghiên cứu:

+ Nhóm nghiên cứu cơ bản khoa học tự nhiên do đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Trưởngkhoa  phụ trách.

+ Nhóm nghiên cứu công nghệ phần mềm do đồng chí Lê Minh Thắng – GĐ Trung tâm NN– TH phụ trách.

+ Nhóm nghiên lý thuyết cơ bản do đồng chí Trần Văn Cường phụ trách.

+ Nhóm nghiên cứu Xây dựng do đồng chí Phạm Văn Dũng phụ trách.

+ Nhómnghiên cứu Kỹ thuật điện, điện tử do đồng chí Nguyễn Văn Đoài phụ trách.

-Tổng số đề tài cấp Trường:                              4 đề tài      (1 năm)

-Tổng số đề tài cấp Khoa:6   đề tài(1 năm)

- Đề tài hướng dẫn Sinh viên:                            14 đề tài      (1 năm)

- Bài báo khoa học in tạp chí có chỉ số ISS:       4 bài

- Viết bài tham dự hội thảo:                                2 bài.

Trong năm học 2014 - 2015 có 01 đ/c đangtheo học nghiên cứu sinh, các đồng chí còn lại có đăng ký theo học tại chổ để nâng cao trình độ chủ yếu là trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ và tin học(có bảng kèm theo).

TT

Họ và tên

Nội dung cần bồi dưỡng

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Vượng

Anh văn

 

2

Lương Duy Minh

Tin học + Ngoại ngữ

 

3

Trần Thị Diệu Hằng

Tin học + Ngoại ngữ

 

4

Nguyễn Văn Đoài

Tin học + Ngoại ngữ

 

5

Trương Công Minh

Tin học + Ngoại ngữ

 

6

Phạm Văn Dũng

Tin học + Ngoại ngữ

 

7

Đoàn Cường Quốc

Tin học + Ngoại ngữ

 

8

Trần Văn Cường

Ngoại ngữ

 

9

Nguyễn Duy Linh

Ngoại ngữ

 

10

Nguyễn Thị Hà Phương

Ngoại ngữ

 

11

Nguyễn Nương Quỳnh

Ngoại ngữ

 

12

Phan Thị Huyền Trang

Ngoại ngữ

 

13

Hoàng Đình Tuyền

Ngoại ngữ

 

14

Lê Minh Thắng

Ngoại ngữ

 

15

Phạm Xuân Hậu

Ngoại ngữ

 

16

Hoàng Văn Thành

Ngoại ngữ

 

17

Nguyễn Ngọc Phong

Tin học + Ngoại ngữ

 

18

Đậu Mạnh Hoàn

NCS

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình