Đào tạo và NCKH

Công tác NCKH năm 2013 - 2014

10/8/2013 8:05:50 AM
Công tác NCKH năm 2013 - 2014

Công tác NCKH năm 2013 - 2014:

- Thành lập các nhóm nghiên cứu:

+ Nhóm nghiên cứu cơ bản khoa học tự nhiên do đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Trưởng khoa  phụ trách.

+ Nhóm nghiên cứu công nghệ phần mềm do đồng chí Lê Minh Thắng – GĐ Trung tâm NN– TH phụ trách.

+ Nhóm nghiên lý thuyết cơ bản do đồng chí Trần Văn Cường phụ trách.

+ Nhóm nghiên cứu Xây dựng do đồng chí Phạm Văn Dũng phụ trách.

+ Nhómnghiên cứu Kỹ thuật điện, điện tử do đồng chí Nguyễn Văn Đoài phụ trách.

- Tổng số đề tài cấp Trường:                                2 đề tài      (1 năm)

- Tổng số đề tài cấp Khoa:                                   6 đề tài     (1 năm)

- Đề tài hướng dẫn Sinh viên:                             11 đề tài      (1 năm)

- Bài báo khoa học in tạp chí có chỉ số ISSN:       4 bài

- Viết bài tham dự hội thảo:                                2 bài.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình