Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

2/24/2012 2:31:44 PM

CHUẨN ĐẦU RA

 Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Construction Engineering Technology)                       (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)

                                   Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Chương trình nhằm đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ cao đẳng, có nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách đạo đức, sức khỏe và nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng trình độ cao đẳng trong hệ thống văn bằng quốc gia có giá trị trong toàn quốc. Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học chuyển tiếp theo hệ liên thông hoặc vừa làm vừa học của các trường đại học.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiểu biết và học tập làm theo tấm gương đạo đức và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội; có hiểu biết về pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Có kiến thức về quốc phòng và khả năng thể thao để có sức khoẻ, bảo vệ tổ quốc.

Nắm vững những kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, hoá học đại cương làm cơ sở để tiếp thu tốt những kiến thức cơ sở và chuyên ngành, đồng thời có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Có trình độ Tiếng Anh cơ bản tương đương trình độ B và Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành để tính toán và thiết kế như Autocad, Sap, Excel, Dự toán. Pro…

Có kiến thức về phương pháp và những quy định, ký hiệu trong vẽ kỹ thuật các chi tiết, các kết cấu công trình nói chung, công trình dân dụng và công nghiệp nói riêng. Đọc, hiểu, vẽ và triển khai được các bản vẽ thiết kế xây dựng thông dụng

Có kiến thức về địa chất công trình, trắc địa, cơ học kết cấu, cơ học đất, máy xây dựng, vật liệu xây dựng, ứng dụng tin học trong xây dựng, kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, cấp thoát nước, kỹ thuật và tổ chức thi công, kỹ thuật điện nước công trình, dự toán xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc dân dụng và công nghiệp, nền móng công trình nhà dân dụng và công nghiệp; có kiến thức về hành chính và luật pháp trong quản lý xây dựng.

2.  Yêu cầu về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cng

Thiết kế kết cấu, giám sát, tư vấn và quản lý các dự án xây dựng dưới sự chỉ đạo của kỹ sư có kinh nghiệm.

Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công những công trình xây dựng vừa và nhỏ. Tổ chức thi công, xây dựng công trình bao gồm: Lập biện pháp, tiến độ và tổ chức thi công; lập dự toán, ước tính và định giá công trình.

Sử dụng được các máy đo đạc, thiết bị, dụng cụ để đo đạc mặt bằng khu vực xây dựng, đo đạc xác định vị trí hố móng và các bộ phân công trình trong quá trình xây dựng.

2.2. Kỹ năng mm

Có khả năng thích ứng với những tiến bộ kỹ thuật của công nghệ xây dựng. Phân tích và xử lý thông tin khi có tình huống xảy ra trong quá trình công tác, nắm được nguyên nhân gây ra các sự cố trong quá trình tổ chức thi công, biết khai thác tái nguyên trên mạng, các tái liệu trên các trang web chuyên ngành để nang cao trình độ và khả năng xử lý công việc.

Giải quyết vấn đề khi xảy ra các vấn đề do mình phụ trách hoặc các vấn đề liên quan đển công việc mình phụ trách. Đặt ra các phương án giải quyết và biết cách biện luận logic chọn ra phương án giải quyết tốt nhất theo tình hình thực tế.

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, Sống có đạo đức, trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Làm việc theo nhóm khi có yêu cầu về công việc để có thể phát huy hết khả năng của mọi thành viên đảm bảo công việc được hoàn thành theo yêu cầu. Biết được điểm mạnh, điểm yếu của mọi người, trong cuộc sống cũng như có sự phân công công việc một cách hợp lý, khoa học.

Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương TOEIC (nội bộ) đạt 350 điểm, có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

3. Yêu cầu về thái độ

Hiểu biết đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Có đạo đức nghề nghiệp.

Có tinh thần kỷ luật cao, có tác phong công nghiệp trong lao động nghề nghiệp. Tự tin, tư duy năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp nghề nghiệp và quan hệ giúp tăng hiệu quả công việc, có ý thức cao để hoà nhập, hợp tác và luôn sẵn sàng làm việc theo nhóm.

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Biết đúc kết các kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tư duy, kỹ năng lập luận logic của bản thân.

Có tinh thần tự học, tự cấp nhật kiến thức chuyên ngành một cách liên tục.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng.. với chức danh kỹ thuật viên, giám sát thi công, nhân viên, cán sự phòng kỹ thuật, kế hoạch , phòng dự án... và có thể làm công tác quan lý các tổ, đội sản xuất, thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp.

Có khả năng làm việc trong các công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng với vai trò là người chủ doanh nghiệp, người quản lý điều hành hay người trực tiếp sản xuất.

Có khả năng tự tạo việc làm và chỉ huy một nhóm làm việc.

 5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường

Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn cần học tập; Biết tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp; Cần cù, nhẫn nại, tự tin khi thực hiện nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

Có thể tiếp tục học tập theo trình độ cao hơn để hoàn thiện kiến thức, tăng thêm năng lực tư duy, đảm nhận được công việc thiết kế kỹ thuật hoặc giám sát chính các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 

III. CHUẨN ĐU RA CA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp có khả năng:

1. Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

2. Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản, các phần mềm tính toán, thiết kế chuyên ngành vào các ngành thiết kế, thi công, quản lý của ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

3. Phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong công tác thiết kế công trình xây dựng.

4. Áp dụng kiến thức trong việc thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng trong lĩnh vực dân dụng và công nghiệp.

5. Làm việc theo nhóm (Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện, trao đổi tìm phương án hợp lý nhất).

6. Phân tích tình hình thực tế, đề xuất giải pháp thi công công trình và giải quyết những vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong quá trình thi công các công trình xây dựng phù hợp với trình độ và vị trí được phân công đảm nhận .

7. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

8. Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở đã có để tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.

10. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các lĩnh vực chuyên môn ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp (đo đạc, thí nghiệm mô hình, xử lý tính toán trên máy tính, áp dụng các mô hình số, các phần mềm chuyên dùng cho ngành phù hợp với trình độ được đào tạo...).

11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính toán số liệu, làm hồ sơ nghiệm thu, vè hoàn công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp vừa và nhỏ.

12. Giao tiếp ngoại ngữ tốt, đọc hiểu các tài liệu về ngành xây dựng.

IV. HI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các  kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp có thể:

 1. Tham gia làm công tác tư vấn, thiết kế dưới sự chỉ huy của kỹ sư nhiều kinh nghiệm tại các đơn vị có chức năng phù hợp trong nước và nước ngoài..

2. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Dự án xây dựng  thông qua các công việc hỗ trợ cho kỹ sư, chuyên gia quản lý và theo vị trí công việc được phân công đảm nhiệm

3. Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

4. Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến ngành xây dựng

5. Thi công các công trình chung cư, nhà cao tầng, các công trình xây dựng dân dụng phù hợp với năng lực được đào tạo.

6. Tổ chức thi công, bóc tách khối lượng, quản lý đội thi công và khối lượng thi công của đội thi công do mình quản lại tại các công trình xây dựng vừa và nhỏ.

7. Giảng dạy chuyên ngành xây dựng ở các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

8. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Cơ sở và chuyên ngành xây dựng phù hợp với năng lực được đào tạo.

       V. QUAN HỆ GIA CÁC MC TIÊU ĐÀO TO VI CHUN ĐU RA

 

               Mc tiêu Đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Kiến thức

Kiến thức cơ bn

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

Kiến thức cơ s ngành

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

 

Kiến thức chuyên ngành

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 Kỹ năng

 

 

 ng

Tư vn

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Thiết kế

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

T chức thi công

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

x

Vn hành

   x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

Qun lý, điu hành

   x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Mm

Phân tích và xử lý thông tin

x

x

    x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Gii quyết vn đề

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

Làm vic theo nhóm

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Ngoi ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

Thái độ

Ý thức trách nhim

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Ý thức k lut và tác phong công nghip

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

    VI. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CHUN ĐU RA

 

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

 

 

 

 

 

 

 

    x

 

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Toán ứng dụng

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Vật lý đại cương

x

    x

 

 

 

 

 

    x

 

 

 

 

Hoá học đại cương

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Tin học cơ sở

x

    x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Môi trường trong xây dựng

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

Xác xuất thống kê

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Điện kỹ thuật

 

    x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình họa

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẽ kỹ thuật

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học ứng dụng (Exel + Autocad)

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ học lý thuyết

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sức bền vật liệu

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy lực - Thủy văn

 

    x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ học kết cấu 1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ học kết cấu 2

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết cấu bê tông cốt thép

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Kết cấu thép

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Vật liệu xây dựng

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Cơ học đất – Địa chất

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền và móng công trình

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

Đồ án Nền và móng công trình

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

Trắc địa

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An toàn lao động

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Cấu tạo kiến trúc

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp và dân dụng

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

Đồ án thiết kế nhà dân dụng

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

Đồ án thiết kế nhà công nghiệp

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

Dự toán công trình

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Kỹ thuật thi công công trình

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Đồ án kỹ thuật thi công

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Cấp thoát nước

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy hoạch đô thị

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Thiết kế tổ chức thi công

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

Chương trình vẽ kiến trúc và kết cấu

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Chương trình tính kết cấu Feap, Sap

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Chương trình QSB

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

           VII. QUAN HỆ GIA NI DUNG CÁC HC PHN VI CƠ HI VIỆC LÀM

                

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

Cơ học kết cấu 1

 

 

 

x

 

 

x

x

Cơ học kết cấu 2

 

 

 

x

 

 

x

x

Kết cấu bê tông cốt thép

x

 

x

 

 

 

x

x

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

x

 

x

 

 

 

x

x

Kết cấu thép

x

 

x

 

 

 

x

x

Vật liệu xây dựng

x

 

x

 

x

x

 

 

Cơ học đất – Địa chất

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền và móng công trình

x

 

x

x

 

 

x

 

Đồ án Nền và móng công trình

x

 

x

x

 

 

x

 

Trắc địa

 

 

 

 

 

 

 

 

An toàn lao động

x

 

 

x

 

 

 

 

Cấu tạo kiến trúc

x

 

 

x

 

 

 

 

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp và dân dụng

x

 

 

x

 

 

 

 

Đồ án thiết kế nhà dân dụng

x

 

 

x

 

 

 

 

Đồ án thiết kế nhà công nghiệp

x

 

 

x

 

 

 

 

Dự toán công trình

x

x

 

x

 

 

 

 

Kỹ thuật thi công công trình

x

 

 

x

x

x

x

 

Đồ án kỹ thuật thi công

x

 

 

x

x

x

x

 

Cấp thoát nước

x

 

 

x

x

x

 

 

Quy hoạch đô thị

x

 

 

x

 

 

 

 

Thiết kế tổ chức thi công

 

 

 

 

x

x

 

 

Chương trình vẽ kiến trúc và kết cấu

x

 

 

x

 

 

 

 

Chương trình tính kết cấu Feap, Sap

x

 

 

x

 

 

 

 

Chương trình QSB

x

 

 

x

 

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2012

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình