Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử (Đại học)

4/10/2017 4:14:54 AM

 

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện, điện tử (Electrical engineering, electronics)

Trình độ đào tạo: Đại học

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

Chương trình đào tạo trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, có kỹ năng thực hành để có thể đảm đương được công tác của một kỹ sư ngành Kỹ thuật điện, điện tử ở các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan quản lý năng lượng, các công ty điện ở các vùng, lãnh thổ; đáp ứng được các nhu cầu với sự phát triển của ngành và xã hội.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1.  Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn:

Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiểu biết và học tập làm theo tấm gương đạo đức và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Có kiến thức vững vàng, nắm được quy trình vận hành hệ thống điện, hệ thống sản xuất tự động hóa, hệ thống cung cấp điện công nghiệp, dân dụng, hệ thống điện chiếu sáng. Có khả năng thiết kế, tham gia thiết kế các hệ thống điện truyền tải, phân phối, chiếu sáng, các hệ thống sản xuất tự động hóa.

Có năng lực chuyên môn và những kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhận được các vị trí công tác sau khi ra trường như: giám sát kỹ thuật công trình điện, giám sát vận hành hệ thống sản xuất tự động hóa, tư vấn thiết kế, thiết kế các công trình điện. Chỉ huy thi công các công trình điện.

Giải thích được nguyên lý hoạt động, đặc điểm, cấu tạo của các thiết bị điện trong các hệ thống điện hay trong các dây chuyền sản xuất. Từ đó phân tích được những hư hỏng, sự cố có thể xảy ra cho thiết bị điện và phải đưa ra được những phương án giải quyết những sự cố đó.

Có kiến thức cần thiết về kinh tế, xã hội và nhân văn cũng như kiến thức về luật pháp để tổ chức và chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống điện, hệ thống sản xuất tự động hóa.

 

 

2.  Yêu cầu về kỹ năng:

+  Kỹ năng cứng:

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm, máy vi tính  phục vụ cho công tác tính toán, thiết kế, đánh giá hiệu suất của các hệ thống điện, hệ thống sản xuất tự động hóa. Sử dụng thành thạo các thiết bị đo điện để có thể đánh giá, kiểm tra tình trạng làm việc cũng như độ an toàn cua thiết bị điện.

+ Có khả năng làm công tác thiết kế sản xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án quy hoạch ở cấp vĩ mô.

+ Có khả năng tư vấn, phổ cập và chuyển giao kỹ thuật, chuyển giao các công nghệ mới cho các cơ sở sản xuất.

+  Kỹ năng mềm:

Phân tích và xử lý thông tin khi có tình huống xảy ra về phần điện-điện tử, nắm được nguyên nhân gây ra sự cố, biết khai thác tái nguyên trên mạng, các tái liệu trên các trang web chuyên ngành để nâng cao trình độ và khả năng xử lý công việc.

Giải quyết vấn đề khi xảy ra các vấn đề về điện do mình phụ trách hoặc các vấn đề liên quan đến công việc mình phụ trách. Đặt ra các phương án giải quyết và biết cách biện luận logic chọn ra phương án giải quyết tốt nhất theo tình hình thực tế.

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, luôn cố gắng học hỏi nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Sống có đạo đức, trách nhiệm và cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Làm việc theo nhóm khi có yêu cầu về công việc để có thể phát huy hết khả năng của mọi thành viên đảm bảo công việc được hoàn thành theo yêu cầu. Biết được điểm mạnh, điểm yếu của mọi người mà có sự giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống cũng như có sự phân công công việc một cách hợp lý, khoa học.

Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tương đương TOEIC nội bộ đạt 350 điểm, có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

3. Yêu cầu về thái độ:

Có lập trường tư tưởng vững vàng. Có đạo đức nghề nghiệp.

Yêu ngành, yêu nghề, năng động và sáng tạo trong mọi việc.

Có quan hệ cởi mở và đúng mực trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Có tinh thần tự học, tự cấp nhật kiến thức chuyên ngành một cách liên tục.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện- điện tử có thể đảm nhận công việc tại:

Các công ty điện thuộc Tập đoàn điện lực

Các nhà máy thủy điện và nhiệt điện.

Các công ty xây dựng các công trình điện.

Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất:

Các công ty tư vấn và thiết kế công trình điện.

Các ban quản lý dự án các công trình điện.

Giảng dạy chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ khi ra trường:

Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn cần học tập; Biết tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp; Cần cù, nhẫn nại, tự tin khi thực hiện nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư trình độ đại học ngành kỹ thuật điện-điện tử có khả năng:

1. Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong lĩnh vực Điện kỹ thuật-điện tử.

2. Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản, các phần mềm tính toán, thiết kế chuyên ngành vào các ngành thiết kế, thi công, quản lý hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, các dây chuyền, cơ sở sản xuất tự động hóa vừa và nhỏ.

3. Phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả trong cải tiến tiêu chuẩn, quy trình thiết kế thi công trong các lĩnh vực Điện kỹ thuật, lĩnh vực điện tử  phù hợp với trình độ được đào tạo.

4. Áp dụng kiến thức trong việc tổ chức, quản lý thi công các công trình hệ thống điện công nghiệp, dân dụng, các cơ sở tự động hóa, các dây chuyền sản xuất  và hệ thống điện đô thị vừa và nhỏ.

5. Làm việc theo nhóm (Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện, trao đổi tìm phương án hợp lý nhất).

6. Phân tích tình hình thực tế, đề xuất giải pháp thi công công trình và giải quyết những vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong quá trình thi công các công trình hệ thống điện, công trình dây chuyền tự động hóa  dân dụng, công nghiêp  phù hợp với trình độ và vị trí được phân công đảm nhận .

7. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu (Hỗ trợ lập dự toán, bóc tách khối lượng thi công, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế  thi công, Công trình nghiên cứu khoa học) trong lĩnh vực Điện kỹ thuật phù hợp với trình độ được đào tạo.

8. Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở đã có để tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong ngành Kỹ thuật điện-điện tử.

9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.

10. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các lĩnh vực chuyên môn ngành Kỹ thuật điện-điện tử (đo đạc, thí nghiệm mô hình, xử lý tính toán trên máy tính, áp dụng các mô hình số, các phần mềm chuyên dùng cho ngành điện-điện tử  phù hợp với trình độ được đào tạo...).

11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính toán số liệu, làm hồ sơ nghiệm thu, vè hoàn công các công trình điện-điện tử  dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ.

12. Giao tiếp ngoại ngữ tốt

IV. CƠ HỘI  VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư trình độ đại học ngành ngành kỹ thuật điện-điện tử có thể:

1. Làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý vận hành dây chuyền tự động hóa, hệ thống điện tại các đơn vị sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, các khu công nghiệp, các khu kinh tế, resot quy mô vừa và nhỏ.

2. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Dự án xây dựng điện thông qua các công việc hỗ trợ cho các kỹ sư, chuyên gia quản lý và theo vị trí công việc được phân công đảm nhiệm.

3. Làm việc tại các trạm truyền tải điện, các xí nghiệp điện cao thế, hạ thế phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo.

4. Thi công các công trình chung cư, nhà cao tầng, hệ thông cung cấp điện cho các khu công nghiệp, các khu kinh tế, xây lắp đường dây truyền tải điện, hệ thống điện đô thị, hệ thống điện chiếu sáng công nghiệp và đô thị phù hợp với năng lực được đào tạo.

5. Tổ chức thi công, bóc tách khối lượng, quản lý đội thi công và khối lượng thi công của đội thi công do mình quản lại tại các công trình điện-điện tử  vừa và nhỏ.

6. Làm công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện-điện tử  tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh…

7. Tham gia phụ việc về các công tác quản lý, quy hoạch tại các sở ban ngành về chuyên môn kỹ thuật điện-điện

8. Giảng dạy các môn thực hành kỹ thuật điện-điện tử ở các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

9. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Cơ sở và chuyên ngành Kỹ thuật điện-điện tử  phù hợp với năng lực được đào tạo.

         

 

 

                        V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

 

 

                  Mc tiêu Đào tạo

                                                 Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Kiến thức

Kiến thức cơ bản

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

Kiến thức cơ sở ngành

x

x

  x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

x

x

x

x

  x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Cứng

Tư vấn

 

x

   x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

Thiết kế

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Tổ chức thi công

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

Vận hành

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Quản lý, điều hành

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mềm

Phân tích và xử lý thông tin

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Giải quyết vấn đề

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Giao tiếp

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Làm việc theo nhóm

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

Thái độ

Ý thức trách nhiệm

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

Ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

           

    

 

VI. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

 

Các học phần

                                           Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

122

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Pháp luật đại cương

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Tiếng Anh 1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Tiếng Anh 2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Tiếng Anh 3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Toán cao cấp A1

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Toán cao cấp A2

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Toán cao cấp A3

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Tin học đại cương

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Vật lý đại cương

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Vật lý lượng tử

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Hóa học đại cương

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Phương pháp tiếp cận khoa học

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Hình họa

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

Cơ khí đại cương

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

Môi trường

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

Vẽ kỹ thuật-Vẽ Autocad

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

x

 

Kinh tế ngành

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

Ngoại ngữ chuyên ngành

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

Toán chuyên ngành

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

Lý thuyết mạch điện

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Lý thuyết mạch điện tử

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

Lý thuyết trường điện từ

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Lý thuyết điều khiển tự động

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Kỹ thuật Xung, Số

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Cơ kỹ thuật

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Kỹ thuật thủy khí

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Kỹ thuật nhiệt

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Linh kiện điện tử

x

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

Kỹ thuật đo lường

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

Máy điện 1&2

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Đồ án máy điện

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

An toàn điện

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

Thực tập công nhân

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

Điện tử công suất

x

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

Đồ án điện tử công suất

x

 

 

 

x

 

x

x

 

x

 

 

Kỹ thuật vi xử lý

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Khí cụ điện

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Truyền động điện

x

x

 

 

 

x

x

x

 

x

 

 

Vật liệu điện

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

Hệ thống điện

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Đồ án hệ thống điện

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Ngắn mạch và cao áp

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Rơle và tự động hóa

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Điều khiển logic

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

Đồ án điều khiển logic

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

Trang bị điện công nghiệp

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Nhà máy điện

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Thông tin và điều độ trong hệ thống điện

 

 

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

Ổn định hệ thống điện

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

Vận hành hệ thống điện

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

Giải tích mạng điện

 

 

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

Mạng và thiết bị siêu cao

 

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

Quy hoạch hệ thống điện

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

Kỹ thuật chiếu sáng

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

Mô hình hóa máy điện

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Cảm biến

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

Máy điện trong thiết bị tự động

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Thiết bị bù

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

Vi điều khiển

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Năng lượng sạch và tái tạo

x

x

 

 

x

 

x

x

 

x

 

 

         

                  VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

                 

Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tiếng Anh 1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Tiếng Anh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Tiếng Anh 3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Toán cao cấp A1

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Toán cao cấp A2

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Toán cao cấp A3

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Tin học đại cương

 

x

 

 

x

 

 

 

x

Vật lý đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Vật lý lượng tử

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Hóa học đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Phương pháp tiếp cận khoa học

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Hình họa

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Cơ khí đại cương

x

x

 

x

x

 

 

 

 

Môi trường

x

x

 

x

x

 

 

 

 

Vẽ kỹ thuật-Vẽ Autocad

x

x

x

x

x

 

 

x

 

Kinh tế ngành

 

 

 

x

x

 

x

 

 

Ngoại ngữ chuyên ngành

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Toán chuyên ngành

 

 

 

x

x

 

x

 

 

Lý thuyết mạch điện

x

x

 

x

 

 

x

x

x

Lý thuyết mạch điện tử

x

 

 

 

 

 

x

x

x

Lý thuyết trường điện từ

x

x

 

x

 

 

x

x

x

Lý thuyết điều khiển tự động

x

x

 

 

 

 

x

x

x

Kỹ thuật Xung, Số

x

 

 

 

 

 

x

x

x

Cơ kỹ thuật

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Kỹ thuật thủy khí

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Kỹ thuật nhiệt

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Linh kiện điện tử

 

x

 

 

 

x

x

x

x

Kỹ thuật đo lường

x

x

x

x

 

x

x

x

x

Máy điện 1&2

 

x

 

x

 

x

x

x

x

Đồ án máy điện

 

x

 

x

 

x

x

x

x

An toàn điện

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Thực tập công nhân

x

x

x

x

x

x

 

x

 

Điện tử công suất

x

x

 

 

 

x

x

x

x

Đồ án điện tử công suất

x

x

 

 

 

x

x

x

x

Kỹ thuật vi xử lý

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Khí cụ điện

x

x

x

 

 

x

x

x

x

Truyền động điện

x

x

 

 

 

x

x

x

x

Vật liệu điện

x

 

x

x

x

x

x

x

 

Hệ thống điện

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Đồ án hệ thống điện

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Ngắn mạch và cao áp

x

x

 

 

x

 

x

x

x

Rơle và tự động hóa

x

x

 

 

 

x

x

x

 

Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

 

x

 

x

 

x

x

x

x

Đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

 

x

 

x

 

x

x

x

x

Điều khiển logic

x

x

 

 

 

x

 

x

 

Đồ án điều khiển logic

x

x

 

 

 

x

 

x

 

Trang bị điện công nghiệp

x

 

 

 

 

x

x

x

x

Nhà máy điện

 

x

 

x

 

x

x

x

x

Thông tin và điều độ trong hệ thống điện

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Ổn định hệ thống điện

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Vận hành hệ thống điện

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Giải tích mạng điện

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Mạng và thiết bị siêu cao

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Quy hoạch hệ thống điện

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Kỹ thuật chiếu sáng

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Mô hình hóa máy điện

 

x

 

x

 

x

x

x

x

Cảm biến

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Máy điện trong thiết bị tự động

 

x

 

x

 

x

x

x

x

Thiết bị bù

x

x

x

x

x

 

x

x

x

Vi điều khiển

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Năng lượng sạch và tái tạo

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình