Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

5/18/2016 9:22:07 AM
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

      CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa tổ hợp xét tuyển

Chỉ

tiêu

I

Các ngành đào tạo đại học

1

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

50

2

Kỹ thuật phần mềm

D480103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

50

3

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

40

II

Các ngành đào tạo cao đẳng (xét tuyển dựa vào điểm trung bình cả năm lớp 12

của các môn trong tổ hợp xét tuyển, được quy định cụ thể như sau):

1

Công nghệ thông tin

C480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

 

50

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

- Toán, Vật lý, Hóa học

 

40

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

- Toán, Vật lý, Hóa học

 

40

Lưu ý: Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển

                          - Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa, đậm

                          - Môn so sánh: Chữ thường in đậm

    PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

   + Đối với các ngành trình độ Đại học: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

   + Đối với các ngành trình độ Cao đẳng: Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển) để xét tuyển.

- Chi tiết về các ngành đào tạo của khoa có thể xem ở file thông tin tuyển sinh đính kèm

- Các thông tin khác liên quan đến việc tuyển sinh tương tự như thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Quảng Bình (file đính kèm)


Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình