Tuyển sinh

Thông tin đăng ký hồ xét tuyển đợt 1 năm 2015 các ngành thuộc khoa Kỹ thuật - Công nghệ

8/3/2015 8:42:04 PM
Thông tin đăng ký hồ xét tuyển đợt 1 năm 2015 các ngành thuộc khoa Kỹ thuật - Công nghệ

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2015 ĐỢT 1

KHOA KỸ THUẬT– CÔNG NGHỆ


I.DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN ĐỢT 1

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

I

Các ngành đào tạo đại học

 150

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

 

1

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

50

2

Kỹ thuật phần mềm (Công nghệ phần mềm)*

D480103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

50

Chuyên ngành Kỹ thuật

3

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

- Toán, VẬT LÝ, Hóa học

- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

A00

A01

50

II

Các ngành đào tạo cao đẳng

120

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

C480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

Chuyên ngành Kỹ thuật

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

3

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

(*: Mãngành mới bắt đầu tuyển sinh từ năm 2015)

II.GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(D480201),hệ đào tạo: Đại học

- Chuẩnđầu ra:

+Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin. Thời gian đào tạo: 4 năm.

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chuyên viên vềlĩnh vực Công nghệ Thông tin tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, các công ty phát triển, sản xuất, gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm trong nước cũng như nước ngoài; Làm cán bộ kỹ thuật tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty tư vấn, giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thôngtin, mạng máy tính và Internet; Giảng dạy Công nghệ Thông tin tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT; Nghiên cứu khoa học thuộc về lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các trường Đại học và Cao đẳng;...

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, thamgia kỳ thi Quốc gia - Quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

2. Tên ngành: KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM) (D480103), hệ đào tạo: Đại học

- Chuẩn đầu ra:

+Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật phần mềm (Công nghệ phần mềm). Thời gian đào tạo: 4,5 năm

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty tư vấn phát triển, gia công, chuyển giao xây dựng phần mềm; các cơ quan quản lý các cấp, doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ phần mềm; Tham gia giảng dạy các học phần thuộc chương trình ở các viện, các trường ĐH,CĐ, TCCN; Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các dự án thực tiễn về lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, phát triển và ứng dụng công nghệ phần mềm,...

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, thamgia kỳ thi Quốc gia - Quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

3. Tên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (D520201), hệ đào tạo: Đại học

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử. Thời gian đào tạo: 5 năm.

+ Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... với vai trò phụ trách và thực hiện các hạng mục về điện, điện tử; Tham gia thiết kế, thi công các công trình thủy điện, nhiệt điện, các công trình đường dây truyền tải điện, các công trình chiếu sáng, công trình cung cấp điện cho khu công nghiệp; Làm công tác bảo trì, bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa đảm bảo hệ thống điện, điện tử cho các cơ quan, xí nghiệp, khu resort; Có khả năng nghiên cứu, học tập lên các trình độ cao hơn và tham gia giảng dạy ở các trường Đại học và cao đẳng có chuyên ngành về điện; Làm các công tác về quản lý, kỹ thuật...  tại các Sở điện lực,... 

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi Quốc gia - Quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

4. Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG(C510103), hệ đào tạo: Cao đẳng

- Chuẩnđầu ra:

+Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Thời gian đào tạo: 3 năm.

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các cơ quan quảnlý xây dựng.. với chức danh kỹ thuật viên, giám sát thi công, nhân viên, cán sự phòng kỹ thuật, kế hoạch, phòng dự án... và có thể làm công tác quan lý các tổ,đội sản xuất, thi công XD công trình dân dụng - công nghiệp; Làm việc trong các c.ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng với vai trò là người chủ doanh nghiệp, người QL điều hành hay người trực tiếp sản xuất.

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội củasinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi Quốc gia - Quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

5. Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG(C510104), hệ đào tạo: Cao đẳng

- Chuẩnđầu ra:

+Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Giao thông. Thời gian đào tạo: 3năm.

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng  tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực cầu, hầm, đường giao thông, sân bay, xây dựng cơ sở hạ tầng; Tư vấn, thiết kế tại các Công ty Tư vấn thiết kế thuộc ngành giao thông vận tải, Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, miền núi; Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Dự án xây dựng cầu đường; Thi công các công trình cầu, cống, đường, hầm giao thông; Giảng dạy tại các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các cơ sở đào tạo chuyên ngành tương đương.

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi Quốc gia - Quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

6. Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (C480201), hệ đào tạo: Cao đẳng

- Chuẩn đầu ra:

+Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin. Thời gian đào tạo: 3 năm.

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy các môn về Công nghệ Thông tin tại các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm đào tạo và các trường phổ thông.Làm việc ở bộ phận văn phòng, xử lý văn bản, chế bản điện tử, thống kê, tính toán có ứng dụng Công nghệ Thông tin của các đơn vị như hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, dịch vụ in ấn và quảng cáo... Cán bộ kỹ thuật phụ trách phòng máy hoặc làm việc ở bộ phận Công nghệ Thông tin và Truyền thông hoặc ứng dụng Công nghệ Thông tin của các đơn vị như hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng, giao thông,  ... Cán bộ kỹ thuật làm việc trong các công ty phát triển, sản xuất, gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm. Cán bộ kỹ thuật làm việc tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty tư vấn, giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, mạng máy tính và Internet.

- Đàotạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội củasinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi Quốc gia - Quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

7. Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆNTỬ (C510301), hệ đào tạo: Cao đẳng

- Chuẩnđầu ra:

+Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Thời gian đào tạo: 3 năm.

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý vận hành dây chuyền tự động hóa, hệ thống điện tại các đơn vị sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, các khu công nghiệp, các khu kinh tế, resot quy mô vừa và nhỏ. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Dự án xây dựng điện thông qua các công việc hỗ trợ cho các kỹ sư, chuyên gia quản lý và theo vị trí công việc được phân công đảm nhiệm.Làm việc tại các trạm truyền tải điện, các xí nghiệp điện cao thế, hạ thế phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo. Thi công các công trình chung cư, nhà cao tầng, hệ thông cung cấp điện cho các khu công nghiệp, các khu kinh tế, xây lắp đường dây truyền tải điện, hệ thống điện đô thị, hệ thống điện chiếu sáng công nghiệp và đô thị phù hợp với năng lực được đào tạo. Tổ chức thi công, bóc tách khối lượng, quản lý đội thi công và khối lượng thi công của đội thi công do mình quản lại tại các công trình điện-điện tử  vừa và nhỏ. Làm công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện-điện tử  tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh… Tham gia phụ việc về các công tác quản lý, quy hoạch tại các sở ban ngành về chuyên môn kỹ thuật điện-điện. Giảng dạy các môn thực hành kỹ thuật điện-điện tử ở các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Cơ sở và chuyên ngành Kỹ thuật điện - điện tử  phù hợp với năng lực được đào tạo.

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi quốc gia - quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

 

Sau khi tốt nghiệp các chuyên ngành hệ Cao đẳng, sinh viên được

 liên thông ngay lên trình độ Đại học trong năm đó!

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình