Tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

4/13/2015 8:36:06 AM
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2015

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

I.GIỚI THIỆU CHUNG

1.Đội ngũ cán bộ giảng viên: 

TT

Họ tên

Học hàm

Học vị

Chuyên ngành

Cơ sở
đào tạo

Lĩnh vực
nghiên cứu

1.  

Nguyễn Đức Vượng

 

 

PGS

TS

Hóa vô cơ

Đại học SP

Hà Nội (ThS)

Viện Năng

lượng Nguyên tử Việt Nam

(TS)

 

Các nguyên tố đất hiếm, Phức chất và ứng dụng phức chất làm vật

liệu rắn, Ứng dụng và triển khai Công nghệ hóahọc

2.  

Hoàng Dương Hùng

PGS

 

TS

 

Năng lượng Nhiệt - Điện

 

Đại học Đà Nẵng

 

Năng lượng mới

 

3.  

Phạm Xuân Hậu

 

 

TS

Công nghệ tri thức

Trường ĐH Yeungnam, Hàn Quốc

công nghệ tri thức, hệ khuyến nghị, mạng xã hội, Dữ liệu lớn, dữ liệu liên kết mở

4.  

Hoàng Văn Dũng

 

TS

Kỹ thuật điện máy tính

Đại học Ulsan, Hàn Quốc

Trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, xe không người lái, nhận dạng và xử lý ảnh, GIS

5.  

Đào Xuân Quy

 

 

 

 

TS

Xử lý tín hiệu

và viễn thông

 

Đại học

Rennes 1,

Pháp

 

Lý thuyết điều khiển tự động, phương trình đạo hàm riêng,

điều khiển chất lưu

6.  

 

Phạm Văn Dũng

 

 

ThS

Cầu đường

Đại học

Xây Dựng

 

Kết cấu mặt

đường mềm

7.  

 

Lê Minh Thắng

 

 

ThS

CNTT

ĐH Huế

Kiểm định phần mềm

8.  

Đậu Mạnh Hoàn

 

ThS

Tin học

Đại học Huế

Cơ sở dữ liệu

9.  

Nguyễn Duy Linh

 

ThS

Khoa học máy tính

Đại học Đà Nẵng

 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý ảnh, Công nghệ Web

10.  

Nguyễn Ngọc Dũng

 

 

 

 

ThS

Tự động hóa

 

Đại học Đà Nẵng

Ứng dụng Fuzzy logic điều khiển bộ lọc tích cực giảm sóng hài

11.  

Phan Thị Huyền Trang

 

 

 

ThS

Sư phạm Tin học

 

Đại học Sư

phạm Huế

Khai phá dữ liệu

12.  

Hoàng Văn Thành

 

 

 

ThS

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trí tuệ nhân tạo, bigdata, Tin – Sinh học

13.  

Nguyễn Văn Đoài

 

 

ThS

 

Tự động

hóa

 

Đại học

Đà Nẵng

 

Kỹ thuật điện - điện tử, Điều khiển tự động

14.  

Nguyễn Nương Quỳnh

 

ThS

Khoa học máy tính

Đại học Đà Nẵng

 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

15.  

Nguyễn Thị Hà Phương

 

ThS

Khoa học máy tính

Đại học Đà Nẵng

 

Xử lý ảnh

16.  

Trần Văn Cường

 

ThS

Khoa học máy tính

Đại học Yeungnam, Hàn Quốc

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

17.  

Hoàng Đình Tuyền

 

ThS

Khoa học máy tính

Đại học Đà Nẵng

 

Khoa học máy tính

18.  

Đoàn Cường Quốc

 

ThS

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học

Xây dựng

Hà Nội

Kết cấu nhà cao tầng

19.  

Trương Công Minh

 

ThS

Kỹ thuật điện

Đại học Đà Nẵng

 

Tự động hóa công nghệ

Điều khiển tự động

20.  

Trần Quốc Phong

 

 

 

ThS

Kỹ thuật xây

dựng công trình dân

dụng và công nghiệp

Trường Đại học Xây dựng,

Hà Nội

 

Xây dựng dân dụng và

công nghiệp

21.  

Lương Duy Minh

 

CN

Toán - Tin

Đại học quốc gia

Hà Nội

Toán tin ứng dụng

 ·Bộ môn Công nghệ thông tin:04 phòng thực hành, 01 thực hành lắp ráp và cài đặt máy tính, 01 phòng mạng và thiết bị mạng, 01 phòng máy chủ.2.Cơ sở vật chất phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học:

     ·Bộ môn Kỹ thuật: 01 xưởng thực hành thực tập, 01 phòng thực hành điện - điện tử, 01 phòng thực hành xây dựng.

3. Các ngành đàotạo:

 · Các ngành đào tạo đại học:

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ  thuật Điện, điện tử

 · Các ngành đào tạo cao đẳng:

-Công nghệ thông tin

-Công nghệ kỹ thuật xây dựng

-Công nghệ kỹ thuật giao thông

-Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

II.KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2015

1.Thông tin chung

TT

Hệ/ Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Hình thức tuyển sinh

Vùng tuyển sinh

Các ngành đào tạo đại học:

1

Công nghệ thông tin

D480201

60

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Xét tuyển

Cả nước

2

Kỹ thuật phần mềm

D480103

60

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Xét tuyển

Cả nước

3

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

60

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Xét tuyển

Cả nước

Các ngành đào tạo cao đẳng:

1

Công nghệ thông tin

C480201

30

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Xét tuyển

Cả nước

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

30

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Xét tuyển

Cả nước

3

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

30

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Xét tuyển

Cả nước

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

30

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Xét tuyển

Cả nước

 

2.Thời gian thi các môn năng khiếu

TT

Thời gian thu hồ sơ

Thời gian thi

Thông báo kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Thời gian xét tuyển:(Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

III.GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (D480201), hệ đào tạo: Đại học

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông tin. Thời gian đào tạo: 4 năm.

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chuyên viên về lĩnh vực Công nghệ Thông tin tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp,các công ty phát triển, sản xuất, gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm trong nước cũng như nước ngoài; Làm cán bộ kỹ thuật tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty tư vấn, giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, mạng máy tính và Internet; Giảng dạy Công nghệ Thông tin tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT; Nghiên cứu khoa học thuộc về lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các trường Đại học và Cao đẳng;...

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viêncó cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi quốc gia - quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

2. Tên ngành: KỸ THUẬT PHẦN MỀM (D480103), hệ đào tạo: Đại học

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật phần mềm. Thời gian đào tạo: 4,5 năm

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty tư vấn phát triển, gia công, chuyển giao xây dựng phần mềm; các cơ quan quản lý các cấp, doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ phần mềm; Tham gia giảng dạy các học phần thuộc chương trình ở các viện, các trường ĐH,CĐ, TCCN; Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các dự án thực tiễn về lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, phát triển và ứng dụng công nghệ phần mềm,...

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi quốc gia - quốctế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

3. Tên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ (D520201), hệ đào tạo: Đạihọc

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử. Thời gian đào tạo: 5 năm.

+ Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... với vai trò phụ trách và thực hiện các hạng mục về điện, điện tử; Tham gia thiết kế, thi công các công trình thủy điện, nhiệt điện,các công trình đường dây truyền tải điện, các công trình chiếu sáng, công trình cung cấp điện cho khu công nghiệp; Làm công tác bảo trì, bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa đảm bảo hệ thống điện, điện tử cho các cơ quan, xí nghiệp, khu resort; Có khả năng nghiên cứu, học tập lên các trình độ cao hơn và tham gia giảng dạy ở các trường Đại học và cao đẳng có chuyên ngành về điện; Làm các công tác về quản lý, kỹ thuật...  tại các Sở điện lực,... 

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi quốc gia - quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

4. Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (C510103), hệ đào tạo: Cao đẳng

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Thời gian đào tạo: 3 năm. 

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các cơ quan quảnlý xây dựng.. với chức danh kỹ thuật viên, giám sát thi công, nhân viên, cán sự phòng kỹ thuật, kế hoạch, phòng dự án... và có thể làm công tác quan lý các tổ,đội sản xuất, thi công XD công trình dân dụng - công nghiệp; Làm việc trong cácc.ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng với vai trò là người chủ doanh nghiệp, người QL điều hành hay người trực tiếp sản xuất.

- Đào tạo liênngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi quốc gia - quốctế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

5. Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG (C510104), hệ đào tạo: Cao đẳng

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Giao thông. Thời gian đào tạo: 3 năm.

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng  tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực cầu, hầm, đường giao thông, sân bay, xây dựng cơ sở hạ tầng; Tư vấn, thiết kế tại các Công ty Tư vấn thiết kế thuộc ngành giao thông vận tải, Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, miền núi; Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Dự án xây dựng cầu đường; Thi công các công trình cầu, cống, đường, hầm giao thông; Giảng dạy tại các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các cơ sở đào tạo chuyên ngành tương đương.

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi quốc gia - quốctế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

6. Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (C480201), hệ đào tạo: Cao đẳng

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin. Thời gian đào tạo: 3 năm.

+ Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy cácmôn về Công nghệ Thông tin tại các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm đào tạo và các trường phổ thông.Làm việc ở bộ phận văn phòng, xử lý văn bản, chế bản điện tử, thống kê, tính toán có ứng dụng Công nghệ Thông tin của các đơn vị như hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, dịch vụ in ấn và quảng cáo... Cán bộ kỹ thuật phụ trách phòng máy hoặc làm việc ở bộ phận Công nghệ Thông tin và Truyền thông hoặc ứng dụng Công nghệ Thông tin của các đơn vị như hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàngkhông, xây dựng, giao thông,  ... Cán bộ kỹ thuật làm việc trong các công ty phát triển, sản xuất, gia công và chuyển giao công nghệ phần mềm. Cán bộ kỹ thuật làm việc tại các công ty kinh doanh máy tính, công ty tư vấn, giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thôngtin, mạng máy tính và Internet.

- Đào tạo liênngành, liên thông: Có thểtiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi quốc gia - quốctế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

7. Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (C510301), hệ đào tạo: Cao đẳng

- Chuẩn đầu ra:

+ Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Thời gian đào tạo: 3 năm.

+Cơ hội việc làm sau khi ra trường: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý vận hành dây chuyền tự động hóa, hệ thống điện tại các đơn vị sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, các khu công nghiệp, các khu kinh tế, resot quy mô vừa và nhỏ. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Dự án xây dựng điện thông qua các công việc hỗ trợ cho các kỹ sư, chuyên gia quản lý và theo vị trí công việc được phân công đảm nhiệm.Làm việc tại các trạm truyền tải điện, các xí nghiệp điện cao thế, hạ thế phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo. Thi công các công trình chung cư, nhà cao tầng, hệ thông cung cấp điện cho các khu công nghiệp, các khu kinh tế, xây lắp đường dây truyền tải điện, hệ thống điện đô thị, hệ thống điện chiếu sáng công nghiệp và đô thị phù hợp với năng lực được đào tạo. Tổ chức thi công, bóc tách khối lượng, quản lý đội thi công và khối lượng thi công của đội thi công do mình quản lại tại các công trình điện-điện tử  vừa và nhỏ. Làm công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện-điện tử  tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh… Tham gia phụ việc về các công tác quản lý, quy hoạch tại các sở ban ngành về chuyên môn kỹ thuật điện-điện.Giảng dạy các môn thực hành kỹ thuật điện-điện tử ở các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Cơ sở và chuyên ngành Kỹ thuật điện-điện tử  phù hợp với năng lực được đào tạo.

- Đào tạo liên ngành, liên thông: Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Cơ hội của sinh viên: Sinh viên có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia kỳ thi quốc gia -quốc tế; học bổng du học và các loại học bổng khác,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình