Tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 - ĐỢT 1

7/25/2016 2:56:59 PM
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 - ĐỢT 1
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình