Tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2015

8/24/2015 10:21:23 AM
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2015

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

 I. Tổ hợp môn thi xét tuyển, chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận HS

I

  Các ngành đào tạo đại học 

1

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

34

15.0

2

Kỹ thuật phần mềm

D480103

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

39

15.0

3

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

- Toán, VẬT LÝ, Hóa học

- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

A00

A01

36

15.0

II

Các ngành đào tạo cao đẳng


 

1

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

12.0

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

12.0

3

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

12.0

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

27

12.0

Chú ý : Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển:

- Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa, đậm

           - Môn so sánh: Chữ thường in đậm.

II. Độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển

Trường Đại học Quảng Bình quy định độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển là 0 điểm (điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau).

III. Các điều kiện bổ sung dùng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau

1. Đối với các ngành có quy định môn thi chính: Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm môn thi chính cao hơn. Nếu điểm môn thi chính bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 cao hơn.

2. Đối với các ngành không quy định môn thi chính: Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm môn so sánh cao hơn. Nếu điểm môn so sánh bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 cao hơn.

IV. Vùng tuyển

Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. 

            THÍ SINH DÙNG PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Ở FILE 

ĐÍNH KÈM

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình