Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin

3/1/2016 3:19:31 PM
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin


KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Faculty of Engineering - Information Technology)

Địa chỉ: Tầng 3, dãy văn phòng các khoa

312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3824233

Email: khoatnkt@gmail.com

Website: ktcn.quangbinhuni.edu.vn

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin

Lịch sử thành lập:

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số:1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở 2 bộ môn là Kỹ thuật và Công nghệ thông tin. 

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

     Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin có: 6 Tiến sỹ, 04 NCS, 04 Thạc sỹ, 02 cử nhân

      + Trưởng khoa, bí thư chi bộ: TS. Phạm Xuân Hậu

      + Bộ môn Điện - Kỹ thuật: 06 giảng viên (ThS. Phạm Văn Dũng - Q. Trưởng bộ môn)

+ Bộ môn Công nghệ thông tin: 11 giảng viên (TS. Trần Văn Cường - Trưởng bộ môn)

Phụ trách các công tác của khoa:

- Công tác Công đoàn: Trương Thị Thuận An

- Công tác NCKH: Phạm Xuân Hậu

- Trợ lý khoa học khoa: Phạm Văn Dũng

- Công tác giáo vụ Khoa: Nguyễn Nương Quỳnh

- Công tác thực tập, thực hành: Phạm Xuân Hậu, Trần Văn Cường, Nguyễn Văn Đoài

- Đoàn thể:

            + Chi bộ Đảng: 6 Đồng chí

            + Tổ công đoàn: 14 công đoàn viên

       Bộ môn Kỹ thuật

Bộ môn Công nghệ thông tin

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kỹ thuật - CNTT- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình